Than Hoạt Tính Gáo Dừa Việt Nam

120.000

Than hoạt tính gáo dừa thường được dùng trong ngành lọc nước. Loại rẻ tiền thường được dùng trong hệ thống xử lý nước đầu nguồn. Loại cao cấp hơn thường được dùng trong các lõi T33 của máy lọc nước RO hoặc một số lõi của máy Nano.

Đơn vị: KG

Danh mục:
0397.23.26.28