Daily Archives: 07/09/2021

LỌC NƯỚC GIẾNG KHOAN BẰNG VẬT LIỆU LỌC LIỆU CÓ HIỆU QUẢ?

vật liệu lọc nước giếng khoan, cát thạch anh

Tình trạng nguồn nước giếng khoan bị ô nhiễm trầm trọng ở nước ta tạo nên những mối quan ngại lớn. Nhiều cuộc khảo sát và nghiên cứu đã được thực hiện nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất để đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân. Việc ứng dụng các vật liệu có […]

0397.23.26.28