Tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất QCVN-01-1-2018-BYT

tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt mới nhất

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt là các chỉ tiêu chuẩn mực về nước sinh hoạt được Bộ Y Tế ban hành. Tiêu chuẩn quy định các giới hạn cho phép mà tạp chất độc hại trong nước không được được vượt qua. Các tiêu chuẩn này được soạn thảo và công bố bởi các chuyên gia đầu ngành. Nó cũng được công bố chính thức trên trang chủ của Bộ Y Tế. Tiêu chuẩn nước sinh hoạt trước đây là QCVN 01: 2009/BYT QCVN 02:2009/BYT. Mới nhất là QCVN 01-1:2018/BYT tiêu chuẩn này đã được sửa đổi bổ sung và rất hoàn thiện.

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất hiện nay sẽ được theo QCVN 01-1:2018/BYT

“Quy chuẩn mới sẽ bao gồm 2 nhóm chỉ tiêu:

(1) Nhóm chỉ tiêu bắt buộc do Bộ y tế ban hành (nhóm A)

(2) Nhóm chỉ tiêu bắt buộc do UBND tỉnh/thành phố ban hành trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương (nhóm B).

Quy chuẩn mới này sẽ thay thế cho các quy chuẩn QCVN 01: 2009/BYT và QCVN 02:2009/BYT. Tuy nhiên, hai quy chuẩn này tiếp tục có hiệu lực để áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho đến hết ngày 30/6/2021.

Theo Thông tư 41/2018/TT-BYT, các viện chuyên ngành thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo tình hình chất lượng nước sạch của các tỉnh trong địa bàn phụ trách theo định kỳ 6 tháng/lần; Sở y tế các tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, giám sát chất lượng nước; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm ngoại kiểm định kỳ và đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước có quy mô từ 500 hộ gia đình trở lên (hoặc công suất thiết kế từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên); Trung tâm y tế huyện có trách nhiệm thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả các đơn vị cấp nước có quy mô dưới 500 hộ gia đình (hoặc dưới 1.000 m3/ngày đêm).

Quy chuẩn xóa bỏ sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn nước. Tăng tính chủ động của các địa phương và vai trò, trách nhiệm của các cơ sở cung cấp nước trong đảm bảo an toàn cấp nước. Thông tư 41/2018/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực từ ngày 15/6/2019./.” Theo Bộ Y Tế.

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất có gì khác biệt?

bảng so sánh qcvn 2018 và tiêu chuẩan nước uống trực tiếp

Quy chuẩn mới hoàn thiện hơn, hướng dẫn chi tiết hơn quy chuẩn cũ. Đồng thời hạn chế việc phân biệt vùng miền. Đảm bảo tất cả mọi người đều có nước sạch đạt chuẩn.

Trước đây QCVN 01 và QCVN 02 có thang đo chênh lệch khá nhiều. Điều này đã khiến nhiều đơn vị cung cấp nước sạch lách luật, gây thiệt hại cho nhân dân.

QCVN 01-1:2018/BYT chỉ số Amoni đã yêu cầu cao hơn. Cụ thể Amoni yêu cầu ≤ 0,3mg/l. Ở QCVN 01:2009/BYT chỉ yêu cầu <3 mg/l.

Chỉ số Nitrat ở QCVN 01-1:2018/BYT yêu cầu ≤ 2 mg/l. Còn ở QCVN 01:2009/BYT chỉ yêu cầu ≤ 50 mg/l.

Như vậy có thể thấy, QCVN 01-1:2018/BYT là một tiêu chuẩn rất khắt khe. Như Vinfil khảo sát thì tương đối nhiều nhà máy nước sạch có nguồn nước không đạt chuẩn này.

XEM THÊM: SO SÁNH TIÊU CHUẨN NƯỚC SINH HOẠT VỚI NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP

Để đảm bảo an toàn bạn nên lắp đặt thiết bị lọc nước tổng toàn nhà như:

Thiết bị lọc tổng biệt thự Vinfil Vf119

Hệ thống lọc nước biệt thự Vinfil Vf321

Thiết bị lọc nước chung cư, căn hộ cao cấp Vinfil Plus

One thought on “Tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất QCVN-01-1-2018-BYT

  1. Pingback: So sánh tiêu chuẩn nước uống trực tiếp với nước sinh hoạt - Vinfil

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0397.23.26.28